Τίτλος: Μαρία Γιαννακάκη
Καλλιτέχνης: Γιαννακάκη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Τρίκαλα