Τίτλος: Γιάννης Μόραλης
Καλλιτέχνης: Μόραλης Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα