Τίτλος: Σαπφώ Κυριάκη-Ζησοπούλου
Καλλιτέχνης: Κυριάκη-Ζησοπούλου Σαπφώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ιλισσός
Τοποθεσία: Αθήνα