: "Ομαδική Έκθεση"
: Ομαδική
: 1987
: Αίθουσα Τέχνης Το Τρίτο Μάτι
: Αθήνα