Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1987
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Το Τρίτο Μάτι
Τοποθεσία: Αθήνα