Τίτλος: Θανάσης Στεφόπουλος
Καλλιτέχνης: Στεφόπουλος Θανάσης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα