Τίτλος: Μανώλης Καλλιγιάννης
Καλλιτέχνης: Καλλιγιάννης Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Arnaud
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία