Τίτλος: "Εικαστική Δράση Ι-ΙΙ"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1986
Χώρος Διεξαγωγής: Δημόσιοι δρόμοι της Αθήνας, Εικαστικός Χώρος Καλλιδρόμιο
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.).