Τίτλος: Σελέστ Πολυχρονιάδη
Καλλιτέχνης: Πολυχρονιάδη Σελέστ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1946
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα