Τίτλος: "Οι Πρωτοπόροι-Μια άποψη της τέχνης στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα / από τη συλλογή έργων του Λεωνίδα Μπέλτσιου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2003
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Καλαμπάκας
Τοποθεσία: Καλαμπάκα
Επιμέλεια: Ζαχαρόπουλος Ντένης