Τίτλος: Λευτέρης Κανακάκις
Καλλιτέχνης: Κανακάκις Λευτέρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου
Τοποθεσία: Ρέθυμνο, Κρήτη