Τίτλος: Μιχάλης Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα ΕΣΚΑ
Τοποθεσία: Αθήνα