: Θέμος Μάϊπας
: Μάϊπας Θέμος
: Ατομική
: 1961
: Λαγουδέρα
: Ύδρα