Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Smithsonian Institute
Τοποθεσία: Ουάσιγκτον, ΗΠΑ