Τίτλος: Κοσμάς Ξενάκης
Καλλιτέχνης: Ξενάκης Κοσμάς
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αρμός
Τοποθεσία: Αθήνα