Τίτλος: Ευθυμία Βλασσοπούλου
Καλλιτέχνης: Βλασσοπούλου Ευθυμία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα