Τίτλος: Κατερίνα Χαριάτη-Σισμάνη
Καλλιτέχνης: Χαριάτη-Σισμάνη Κατερίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνη
Τοποθεσία: Αθήνα