Τίτλος: Άλκης Κεραμίδας
Καλλιτέχνης: Κεραμίδας Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα