Τίτλος: Βένια Δημητρακοπούλου: "Κεκτημένα εδάφη της Μνήμης και του Κόσμου"
Καλλιτέχνης: Δημητρακοπούλου Βένια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2009
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα