Τίτλος: Μιχάλης Τόμπρος: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Τόμπρος Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
Τοποθεσία: Αθήνα