Τίτλος: Περικλής Βυζάντιος
Καλλιτέχνης: Βυζάντιος Περικλής
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εκθέσεων Ζαχαρίου
Τοποθεσία: Αθήνα