Τίτλος: "Β΄ Έκθεση Γλυπτική Φάληρο 1981"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1981
Τοποθεσία: Παλαιό Φάληρο
Επιμέλεια: Νίκος Ζιάς, Νίκος Ζωρογιαννίδης, Γιώργος Σίμος Πετρής, Βεατρίκη Σπηλιάδη, Τώνης Σπητέρης, Χρύσανθος Χρήστου
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.