Τίτλος: Βλάσης Κανιάρης: "Gastarbeiter - Fremdarbeiter"
Καλλιτέχνης: Κανιάρης Βλάσης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1975
Χώρος Διεξαγωγής: Neue Gesellschaft fur Bildende Kunst
Τοποθεσία: Βερολίνο, Γερμανία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υποτροφία DAAD που έλαβε ο καλλιτέχνης.