Τίτλος: Γιάννης Παππάς
Καλλιτέχνης: Παππάς Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1950
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
Παρατηρήσεις: Πρόκειται για την πρώτη ατομική έκθεση του Γιάννη Παππά στην Αλεξάνδρεια.