Τίτλος: "Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική και Γλυπτική: Συλλογή Γιώργου Κωστόπουλου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2005
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Ζακύνθου
Τοποθεσία: Ζάκυνθος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.