Τίτλος: Κώστας Πανιάρας
Καλλιτέχνης: Πανιάρας Κώστας
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Domergue
Τοποθεσία: Deauville, Γαλλία