Τίτλος: Νίκος Σαχίνης
Καλλιτέχνης: Σαχίνης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1950
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εμπορικού Επιμελητηρίου
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετέχει ο αμερικανός ζωγράφος Roy Moyer. Στη βιβλιογραφία όμως έκθεση αναγράφεται ως ατομική του.