Τίτλος: Νίκος Σαχίνης
Καλλιτέχνης: Σαχίνης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετέχει η γλύπτρια Αλίκη Χατζή. Στη βιβλιογραφία όμως έκθεση αναγράφεται ως ατομική του.