Τίτλος: Νίκος Σαχίνης
Καλλιτέχνης: Σαχίνης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη