Τίτλος: Νίκος Σαχίνης
Καλλιτέχνης: Σαχίνης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετέχουν οι ζωγράφοι Κλειώ Νάτση και Φλώρα Σαλτιέλ. Στη βιβλιογραφία όμως έκθεση αναγράφεται ως ατομική του.