Τίτλος: Νίκη Καναγκίνη
Καλλιτέχνης: Καναγκίνη Νίκη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie La Feluca
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία