Τίτλος: Ναταλία Κωνσταντινίδη
Καλλιτέχνης: Μελά-Κωνσταντινίδη Ναταλία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1963
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Ζυγός
Τοποθεσία: Αθήνα