Τίτλος: "Οικοτοπία VIII"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1994
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Μαρίας Παπαδοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα