Τίτλος: Άλκης Πιερράκος: "Pierrakos"
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Ruth Withe Gallery
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη, ΗΠΑ