Τίτλος: Άλκης Πιερράκος: "Pierrakos"
Καλλιτέχνης: Πιερράκος Άλκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί του Πανεπιστημίου
Τοποθεσία: Παρίσι Γαλλία