Τίτλος: Α. Τάσσος
Καλλιτέχνης: Τάσσος Α.
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1953
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Εφημερίδας "Το Βήμα"
Τοποθεσία: Αθήνα