Τίτλος: Τάκης Μάρθας: "T. Marthas"
Καλλιτέχνης: Μάρθας Τάκης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Creuze
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία