Τίτλος: Σελέστ Πολυχρονιάδη: "Κατοχή"
Καλλιτέχνης: Πολυχρονιάδη Σελέστ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα