Τίτλος: Άλεξ Κούρση-Μουτούση
Καλλιτέχνης: Κούρση-Μουτούση Άλεξ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1962
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Τοποθεσία: Αθήνα