Τίτλος: Χαρά Βιέννα
Καλλιτέχνης: Βιέννα Χαρά
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα