Τίτλος: "Ε΄ Έκθεσις της Καλλιτεχνικής Ομάδος "Το Εργαστήρι"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση η ομάδα παρουσίασε αναδρομική έκθεση της Άλεξ Μυλωνά.