Τίτλος: Γεράσιμος Σκλάβος: "Sklavos"
Καλλιτέχνης: Σκλάβος Γεράσιμος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Cahiers d΄Art
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία