Τίτλος: "Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1983
Χώρος Διεξαγωγής: Πειντύρ Φρες
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία