Τίτλος: Μαρία Φιλοπούλου: "Το ένστικτο του νερού"
Καλλιτέχνης: Φιλοπούλου Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2013
Χώρος Διεξαγωγής: Belgravia Gallery
Τοποθεσία: Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο