Τίτλος: Ντιάνα Αντωνακάτου
Καλλιτέχνης: Αντωνακάτου Ντιάνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1951
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ρόμβος
Τοποθεσία: Αθήνα