Τίτλος: "Έκθεση-Προσφορά για τα παιδιά της Γιουγκοσλαβίας"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1999
Χώρος Διεξαγωγής: Κτίριο Κωστή Παλαμά
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Πραγματοποιήθηκε και δημοπρασία των έργων την Παρασκευή 11-6-99. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.