Τίτλος: Φρόσω Μιχαλέα
Καλλιτέχνης: Μιχαλέα Φρόσω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα