Τίτλος: Σώτος Παπασπυρόπουλος
Καλλιτέχνης: Παπασπυρόπουλος Σώτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1954
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα