Τίτλος: Μιχάλης Κατζουράκης: "Παραλλαγές 1954-2014"
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτήριο Οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαρίνος Χριστόφορος