Τίτλος: Μιχάλης Κατζουράκης: "Νέα έργα και άγνωστα έργα 1960-1965"
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Μιχάλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Καππάτος
Τοποθεσία: Αθήνα